כך תכינו בקלות שלושה לוחות מעוצבים לשיפור החשיבה היצירתית בפינת העבודה שלכם

כך תכינו בקלות שלושה לוחות מעוצבים לשיפור החשיבה היצירתית בפינת העבודה...

כמעצבים אנחנו מוצפים לעיתים קרובות ברעינות אפשריים, מחשבות רצונות ושאיפות מה שרבים לא יודעים הוא שמחשבות רבות הסובבות בראש מכבידות ממש על הלך הרוח...